8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ

8 Mart bütün dünyada kutlanan bir gün olarak evrensel değer taşımaktadır. Kadınların hayatları boyunca emeklerinin ve değerinin anlaşılması için kutlanan özel bir gündür. Toplumda kadın-erkek eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter toplumda kadının durumudur. Toplumsal cinsiyet; toplumun kadına verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının nasıl görüldüğü, algılandığı ve beklentileri ile ilgilidir

Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bu önemli günün ortaya çıkışı içinde zorlu bir mücadeleyi barındırmaktadır. ABD’nin New York şehrinde 8 Mart 1957’de çok ağır çalışma koşulları altında çok düşük ücretlerle çalışan ve bunun için greve başlayan kadınlar, çıkan olaylarda 129 kadın işçinin can vermesiyle sonuçlanmıştır. Bu olay sonrasında her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının dünden bugüne gelişimini hatırlatıyor ve her sene bugün anılarak kutlanıyor.

Tarihi dönemlere bakıldığında kadınlar gerçek bir birey olmanın siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla göstermişlerdir ve hala göstermeye devam etmektedirler. Bu nedenle‘Dünya Kadınlar Günü’ kadınların başarı elde ettikleri mücadeleyi simgelemektedir. Kadınların siyasi ve sosyal bilincini geliştirmesi ve bu alanlarda başarıları için kutlanmaktadır. Son dönemde kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olayları bir gün değil her gün bu günü önemsememiz gerektiğini gösteriyor. Bunun için alınan önlemler, kadınların ve erkeklerin eğitilmesi gibi çalışmalar yapmanın önemini ortaya koyuyor.

Kadın rolleri

Akla ilk gelen rollerden biri annelik rolüdür. Dünyaya getirdiği çocuğu koruma, besleme ve bakımını içeren annelik rolü içgüdüsel yönelimle sahip olduğu rollerdir. Kendi ailesine karşı evlat rolü ardından da eş rolü gelir. Ailenin barındığı mekanın bakım ve işlerini içeren ev kadını rolü.İş yaşamında çalışan kadın rolü. Evlendikten sonra eşinin ailesine karşı üstlendiği roller (gelin rolü gibi). Tüm bu rollerin dışında bir de sosyal roller vardır: Arkadaşlık rolü, komşuluk rolü, toplumsal oluşumumun dahilinde alınan roller vs. Bu roller isteğe bağlıdır. Kadının mutlu olması ve toplumda var olabilmesi için sosyal rollere ihtiyacı vardır. Sahip olunan rollerde dengeyi sağlayabilmek önemlidir.Rolleri dengede tutabilmek için öncelikle kendinize önem verin, zaman yaratın. (Kişisel ihtiyaçlarınız ve bakımınız, bireysel ya da arkadaşlarla yapılan aktiviteler..) Bireysel olarak mutlu olduğunuzda diğer rollerinizi istekli yapma oranınız artacaktır. Mutlu kadın mutlu aile, mutlu aile ise mutlu toplum demektir. Ailede ve toplumda kadının önemi ve rolü büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle kadının önemini ortaya koymaktadır. ‘Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.’

Peki neler yapılabilir?

Annelere büyük sorumluluk düşüyor. Erkek çocuklarının büyütülme tarzı annesinden öğrendiklerini eşine/sevgilisine ya da herhangi bir kadına aktarması muhtemeldir.Anneler oğullarını eğitirken nezaket, görgü, yaşam bilgisi, insana saygının gereği ve önemi, kadınlara karşı davranışları gibi hususlar üzerinde durmalılardır. Erkek çocuklarına kız çocuklarından fazla anlam yüklememek gereklidir. Kız-erkek ayrımı yapmak onların gelecekleri için olumsuzluklar yaratacaktır. Örneğin; küçük yaşlardan itibaren hem kız hem de erkek çocuklarına evle ilgili aynı sorumluluklar verilmelidir. ‘Kız buna karışmaz, erkek bunu yapmaz’ gibi söylemler onları kendi aralarında bile ayrıma itmektedir. Bu şekilde büyüyen bir erkek evlilik hayatında eşine de öğrendiklerini sergileyecektir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için;

-Kadınların eğitilmesi

-Sorumlulukların birlikte paylaşılması

-Aile içinde kararların birlikte alınması

-Hak ve sorumluluklarda eşitlik

-Ailedeki kız ve erkek çocuklarının eşit davranılarak yetiştirilmesi

-Kadınların toplumda görev almasını sağlamak ve desteklemek

-Kadınların şiddete uğramasını engellemek

-Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele konusunun geliştirilmesi

-Sağlık, siyaset ve kamu yaşamına katılmada kadınlara öncelik tanınması

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumda kadına biçilen rollerin değiştirilmesi için tüm toplum olarak kadınların önüne çıkan/çıkarılan engelleri kaldırarak, onları eşit bireyler olarak kabullenip toplumda hak ettikleri yeri almaları sağlanmalıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun..