9 SORUDA DEPRESYONU ANLAMAK

Depresyon nedir?

Depresyon yaygın tıbbi ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Zayıflık veya tembellik ya da irade sorunu değildir.Her üzüntü depresyon değildir.

Her yaşta cinsiyette ve ekonomik düzeyde görülebilir.

Tedavi edilmediği takdirde depresyonun şiddeti artabilir, kronikleşebilir.

İntihar görülme oranı depresyonlu hastalarda yüksektir.

Depresyonlu hastalarda görülen psikolojik sorunlar nelerdir?

Yaşamdan zevk alamama, isteksizlik

Verimlilikten düşme

Umutsuzluk, öz saygıda düşme

Sosyal ilişkilerde azalma

Günlük ve mesleki etkinlikleri yürütememe

Kolayca sinirlenme

Diğer insanlarla ilişkilerde çatışmalar

Suçluluk ve değersizlik duyguları

Kararsızlık, güvensizlik

Aile içi ilişkilerde bozulma

Cinsel sorunlar

Depresyonun genetik, biyolojik, psikolojik, ve sosyal nedenleri nelerdir?

Genetik yatkınlığın rolü büyüktür ve akrabalar arasında genel nüfus ile karşılaştırıldığında 2 ile 5 kat daha fazla oranda görülür.

Menopoz, doğum, biyolojik ritmin bozulması (biyolojik etkenler)

Psikolojik ve çevresel etkenler;

Geçirilmiş depresyon öyküsünün varlığı

Olumsuz yaşam olayları

Erken dönemde ebeveyn kaybı

Sosyal desteğin yetersiz olması

Eş, aile ve iş sorunları

Sağlık sorunları (özellikle kronik sorunlar)      

Ailede depresyon geçiren bir kişinin varlığı  

Kadın olmak  

Gençlerde depresyon nasıldır?

Bu çağda başlayan depresyon tedavi edilmediğinde genellikle kronikleşir ve depresif hale gelerek kişinin tüm yaşamını etkiler.

Gençlik çağı depresyon tanısı için aranan ölçütler yetişkinlik dönemiyle aynıdır.

Duygusal depresiflik ve zevk alamama, tek başına kalma isteği görülür.

Anoreksiya ya da aşırı tatlı isteme gibi yeme bozuklukları, okul fobisi, okuldan ya da evden kaçma, okul başarısında düşme, saldırgan davranışlar, huzursuzluk ve bedensel görünüme ilginin azalması sayılabilir.

Depresyonun sonuçları nelerdir?

Kişinin yaşam kalitesini düşürür.

Üretkenliğini azaltır.

Aile ile sorunlar yaşanır.

Çevre ile ilişkiler bozulur

Sosyal ve ekonomik kayıplara uğrar. İşe gidemez gitse bile kendini işe veremez verimliliği azalır.

Ailesine ve çevresine yük getirir.

Depresyon tedavisinde iyileşme süreci nasıldır?

Tedavisi olan bir rahatsızlıktır ve düzelme oranı yüzde yüze yakındır. Psikoterapi veya ilaç tedavisi yararlıdır. Hem ilaç hem psikoterapi en iyi sonucu verir. İyileşme iniş çıkışlarla gerçekleşir bu size iyileşemiyorum algısını oluşturmasın. Bir vadide yürüyerek zirveye çıkmak gibi düşünün. Depresyon iyileştikten sonra tekrarlayabilir. Bu nedenle bir kez depresyon geçiren kişilerin tekrardan geçirme olasılıkları yüksektir. Yeni ataklarda tedavi yoluyla düzelebilmektedir.

Depresyon tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi ne kadar etkilidir?

BDT, orta ve şiddetli belirtiler gösteren vakalar da dahil olmak üzere Depresyon tedavisinde etkili olmakta ve ilk sırada yer almaktadır. Kendini eleştirme, umutsuzluk ve eylemsizlik, sosyal çekilme, kaçınma gibi davranış örüntüleriyle çalışılır. Depresyonla başa çıkmak için bilişsel ve davranış becerileri öğreten, yapılandırılmış, iş birliğine dayalı, sorun odaklı bir psikoterapi yöntemidir. Ortalama 10-20 seans arası süren tedavinin 4-6. seanslarında depresif belirtilerde belirgin düzelme görülür. Son yıllarda depresyon tedavisinde  bilişsel davranışçı terapinin antidepresan ilaç tedavisi ile eşdeğer etkinlikte olduğu bulunmuştur. Kronik depresyonda (en az 2 yıl devam etmesi) ise ilaç tedavisi ile bdt en büyük etkiye sahiptir.

Depresyonun tekrarlamaması için neler yapmak gerekir ?

İlaçları doktor kontrolünde bırakın.

Kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda psikoterapi tedavisine ara vermeyin, uzmanınız doğru zamanı size söyleyecektir.

Yaşam biçiminizde yaptığınız değişiklikleri sürdürün.

Öğrendiğiniz yöntemleri iyileştikten sonra da uygulayın.

Depresyonda psikoterapi neleri değiştirmek için gereklidir?

Bilişsel çarpıtmalar

Özsaygıda düşme

Katı süperego

Aşırı sevilme ve değer verilme gereksinimi

İSMER Aile Danışma Merkezi olarak depresyon sürecini atlatırken uzman kadromuzla birlikte yanınızdayız. İhtiyaç duyduğunuzda profesyonel destek almayı ihmal etmeyin.