Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif- kompulsif bozukluk, kişinin rutin hayatında işlevselliğini bozan, belirgin bir sıkıntıya neden olan sürekli yineleyen obsesyon (tekrarlayan düşünce) ya da kompulsiyon (tekrarlayan davranış) lardan oluşan bir anksiyete bozukluğu türüdür. Kişi bir süre sonra bu obsesyon ve kompulsiyonların gereksiz ve anlamsız olduğunu kabul eder ancak düşünmekten ve yapmaktan kendini alamaz. Obsesif – kompulsif bozukluk kişinin sosyal ve iş hayatınıda olumsuz etkiler. OKB ergenlik ya da çocukluk yaşlarında başlayabilse de istatistiklere göre ortalama yaşı 20dir. En yaygın şekli yıkama, yıkanma, temizle davranışıyla karakterize olan “bulaşma obsesyonu”dur. Kompulsiyonların temel amacı obsesyonların ortaya çıkardığı sıkıntıyı azaltmaktır. Ancak ilk etapta geçici bir rahatlık yaşatsalar da uzun vadede OKB hastalığının devam etmesinde en büyük etkeni oluştururlar. Kompulsiyonların bazıları gözle görülebilen davranışlarken(el yıkamak gibi) bazıları da zihinde gerçekleşen davranışlar(sayı saymak gibi)dır. OKBye çoğu zaman başka bir psikiyatrik hastalık da eşlik edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir