DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİ SÜRECİNDE PLAY ATTENTİON FARKI

Bir problem düşünün %2 – 20 çocukta rastlanabiliyor. Yani her sınıfta bir ya da iki öğrenci de bulunabileceği gibi sınıftaki her beş çocuktan birinde de bulunabiliyor. Fizeiksel hiçbir farklılığı olmayan bu çocukların problemi yalnızca, dikkati sürdürme yeteneklerinin azlığından ibaret. Bu basit gibi görünen yetersizlik nedeniyle basit ya da karmaşık bir çok davranış problemleri geliştirebiliyorlar. Dikkati söylenilenlere yoğunlaştıramadıklarından hiçbir şey anlamamış ya da unutmuş gibi istenilen görevleri yerine getiremiyorlar.
Play Attention Nasa tarafından astronotların uçuş simülasyonları için geliştirilen bir alettir. Çocuklarda uygulandığında toplam 3,5 ayda gözle görünür bir değişiklik gözlenmektedir. Bu çalışmada, çocuğun koluna takılan bir bileklik sayesinde, çocuğun dikkatini topladığı ve sürdürdüğü anlar oyunda görünmektedir. Çocuk dikkatini oyuna verdiği müddetçe oyun ilerlemekte, çocuğun dikkati dağıldığı an oyun durmaktadır. Böylece çocuğun dikkati, hem çocuk hem psikolog tarafından bilgisayarda somut olarak gözlemlenebilmektedir. Bu oyun mouse tarafından değil, beyin dalgalarıyla kontrol edilir.
Oyun; dikkati geliştirirken,çocuğun birçok alanda gelişimini hızlandırabilmektedir.
Play Attention’ın başarısını bilimsel araştırmalarla kanıtlamıştır. Amacı daha çok odaklanma, daha az kıpırdanma davranışlarını en aza indirmedir. Zayıf odaklanmadan dolayı DEHB ‘li çocuklar sınavda zorlanıp akademik olarak başarılı olmayabilirler. Oysa ki konsantrasyon öğrenme için çok önemlidir. Odaklanma eksikliği kişinin bilgiyi yakalama, zihinde tutma becerisini azaltır ve okuldaki uyumu zorlaştırır.
Play Attention düzenli bir şekilde uygulandığında dikkat eksikliği olan ya da hiperaktif çocuklarda değişime sebep vermektedir. Değişimleri ise şu şekilde aktarabiliriz;

-Daha uzun dinleme
-Evde tek başına ödev yapabilme
-Dürtüselliği ve hareketliliğinde azalma
-Başladığı bir işi tamamlayabilme
-Bellekte gelişme
-Kendini kontrol etme
-Akran grubu arasında uyumun artışı
-Görsel organizasyonda gelişme
-Kurallara uyma
– Zeka puanı 65 ve üzeri olan, dikkat sorunu yaşayan çocuk ve yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.
– Kalıcı değişimler için, kullanıcı programı en az 40 oturum kullanmalıdır. Koç, 40-60 oturumdan sonra öğrencinin programı bırakmasına karar verebilir. Kullanıcı, öğretilen becerilerde uzmanlığı daha önce gösterse de kalıcı değişimler 40-60 oturum arası gerçekleşir.

-Haftada, 2-3 defa 30-45 dakikalık seanslarla, uzun dönemde önemli gelişimler sağlanır.
-Son 4 senede uygulanan anketlerde %91 memnuniyet tespit edilmiştir

Play Attention için İSMER ADM ile iletişime geçebilirsiniz…