Kategori Arşivleri: ÇOCUK – ERGEN BİRİMİ

ÜLKENİN UMUDU GENÇLİK

19 Mayıs 1919 Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik bir milletin yücelmesinde en önemli faktör, ülkenin en önemli serveti, gücü, umududur. Gençler ,toplum hayatının çoğunluğu ve en önemli yapı taşlarıdırlar. Onların donanımı, eğitim ve öğretimi, milletin huzuru, gelişimi için büyük öneme sahiptir. Aydınlanma meşalesinin […]

GELİŞİM İÇİN OYUN

3 yaşa kadar çocuğun zihinsel gelişimi gelecek için kritik bir önem taşır. Bu yaşta oynanan her oyun ve kazanımlar çocuğun gelişimine önemli katkıda bulunur. Çocuklar hayatla tanıştıkları andan itibaren gelişimlerini etkileyen en önemli faktörü oyunlar ve oyuncaklardır. Oyun oynamak çocuklara özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir eylemdir. Çoğunlukla özgürce ortaya çıkan oyun, çocukların gelişimi için oldukça […]

SINAV KAYGISI ve BAŞETME YÖNTEMLERİ

Kişi fiziksel ya da duygusal baskı altındayken ortaya çıkan bir tepkidir. Kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe ve yargılanma gibi bir ya da birçok heyecanı içerebilir. Aşırı korku ve kaygı anında beyin adrenalin ve noradrenalin denilen maddeleri salgılar. Bu iki madde de düşünmenin bloke olmasına yol açar. Beyinde öğrenmek için gerekli olan […]

ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI

Kıskançlık herkeste bulunabilinen doğal bir duygudur. Sevilen bir kişinin veya nesnenin paylaşılması konusunda yaşanan sıkıntıyla birlikte gelen üzüntü ve öfkedir.  Diğerinin sahip olduğu ilgiye, sevgiye, saygıya, onaya belki de bir nesneye kendinin de sahip olma isteğini hissettiren bir duygudur. Çocuklar özellikle kardeşi olan çocuklarda sevgiyi paylaşmak sıkıntılı duygular doğurabilmektedir. Kardeş kıskançlığı doğal gelişimsel bir sorundur. […]

ERGENE SINIR KOYMAK

“Ergenlerle kurallar nasıl belirlenmeli? Ergene ne kadar sorumluluk verilmeli? Ne kadar özgürlük tanınmalı?” Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş niteliği taşır. Büyüme ve olgunlaşmanın hızlı olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla bunlar beraberinde duygusal ve sosyal değişimleri getirir. Duygularda yoğunlaşma ve istikrarsız bir yapı sergilenebilir, duygusal dalgalanmalar yaşanır. Gençler bu dönemde aile ve ebeveynden bağımsızlığın artması yönündeki beklentileri […]

Çocuklarda Özgüven Nasıl Gelişir?

+++Özgüven nedir? Özgüven her şeyin en iyisi, en güzeli, en güçlüsü olmak, olduğunu ifade etmek demek değildir. Olumlu-olumsuz özelliklerinle, kabul etmediğin taraflarınla  ‘öz’ üne güvenmek, özüne verdiğin değerdir. Değerliyim çünkü ‘ben’im, diyebildiğiniz duygusal bir ihtiyaçtır. Gerçekten özgüvenli birisi yeteneklerini ve becerilerini tanır,sınırını bilir , değiştiremeyeceklerini kabul eder, değiştirebilecekleri için çabalar ve kendini var olduğu gibi […]

Çocuklarda Ayrılık Anksiyetesi

Çocuklarda Ayrılık Anksiyetesi Çocuğum Benden Ayrılmıyor Ayrılacağı durumlarda ortalığı yıkıyor, Ayrılmamak için krizler çıkarıyor. Kişi bağlandığı kişiden veya evden ayrılamıyor, uzaklaştığında da şiddetli kaygı haline bürünüyorsa kişide ayrılık anksiyetesinden bahsedebiliriz. Ayrılık kaygısı yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda da görülebilmektedir. Çocukların anne, baba ya da bakımından sorumlu bakıcı, anneanne gibi sevdiği ve bağlandığı kişilerden ayrılamaması belli bir […]

Çocuklarda Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı giderek yaygınlaşan ve gündemin en vahim konusu haline gelen bir durumdur. Akran zorbalığı,  avantajlı bir kişinin veya grubun, kendilerine oranla dezavantajlı bir bireye veya gruba sistematik bir şekilde baskı uygulaması olarak tanımlanabilir.  Akran zorbalığında taraflar arasında “eşit olmayan güç ilişkisinin olması”, bu durumun “süreklilik” özelliği taşıması ve “kasıtlı” olarak yapılması söz konusudur. Akran zorbalığı çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan […]

Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı

Bağımlılık denilince akla her ne kadar sigara, alkol gibi madde bağımlılıkları gelse de, olayın bir de eylemsel bağımlılık boyutundan bahsedelim. İnternet kullanımı… İnternet günümüzde en çok ihtiyaç duyulan, yaygın kullanıma sahip olan fakat kontrolsüz şekilde gereğinden fazla kullanılması önemli problem haline gelen bir durumdur. Hayatımızı kolaylaştıran bir güç bağımlılığa dönüştüğünde hayatı zorlaştıran bir faktöre dönmekte […]

Dijital Oyun Bağımlılığı Nedir?

Faydalandığımız her şeyin tüketiminde aşırılık söz konusu olduğunda zararından da bahsetmeye başlayabiliriz. Bunlardan biri de dijital oyun kullanımıdır. Zamanla değişen ve gelişen dünya da oyunlarda geleneksellikten çıktı ve teknolojiye bağlandı. Günümüzde çevrimiçi ve çevrimdışı oyun oynamaya ilgi duyan, seven bireyler oldukça arttı. En çok gençler arasında yaygınlık gösterse de oyun oynamada yaş aralığı da geniştir. […]