AİLE/ÇİFT DANIŞMANLIĞI NEDEN GEREKLİDİR?

Çift ve Aile Terapisi ailenin sorunlarına sistemik bakış açısıyla yaklaşan yani bireysel değil ilişkiye yönelik bir iyileşme tekniğidir. Bireyleri yargılamak yerine aile ya da çift üyelerinin ihtiyaçlarının ve çatışma alanlarının belirlenmesi ile sorun çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma ve psikoeğitim modelidir.

Aile ve çift danışmanlığı desteğine ihtiyaç duyan kişilerin sorunları ilk olarak 2 eş arasındadır. Sonrasında aile ile çocuk arasında, çocuk ile baba veya anne arasında olur. Aile danışmanlığı aile ilişkilerinin ve yaşanan bozuklukların bireyleri hem psikolojik ve mental ilişkilerini hem de bunlara bağlı bozuklukların nasıl oluştuğu üzerinde durur. Aile danışmanı, aile içi ilişkilerde sorunların giderilmesine ve ayrılık, boşanma gibi durumlara yardımcı olmaktadır. Aile danışmanlığı; kırılmış duygular, eşler arasındaki veya ailedeki çocuklar ile ebeveynler arasında olan sorunlar, çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir. Sağlıklı boşanma ve boşanmanın çocuklara anlatılması konularında da Aile Danışmanları etkin rol oynamaktadır.

İnsanlar aşık olduklarında dünya daha renkli, parlak ve sevdikleri de en ideal kişi haline gelir. Evlilik kararı da bu hislerden sonra alınır. Bu karar alınırken evlilikle ilgili beklentiler gerçek midir? Evliliğin getirdiği sorumluluklar neler olabilir? sorularını sormak gerekir. Partnerinizde göze çarpan ve size uymayan bazı davranışlarını evlilik sürecinde sizin de yardımınızla değiştirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu büyük bir yanılgıdır. Evlilik öncesinde çiftlerin karşılaştığı önemli sorunlardan birisi de ailelerin bu ilişkiye yaklaşımıdır. Onların da çocuklarıyla ilgili beklentileri vardır ve onlar gerçekleşmezse sorun yaşanabilir. Bunlar sizin nerede oturacağınızdan, düğün töreninize, eşyalara, aileler arası ilişkilere kadar birçok konuyu kapsayabilir. Diğer mesele de çiftler arasındaki sosyokültürel ve sosyoekonomik farkların ortaya çıkardığı farklı yaşantı biçimlerine uyum sağlamaktır. Evlilik öncesinde bu ve benzeri konular evlilik sonrasında da birikerek devam edebilir. 5-10 yıl önceki konunun bile hala tartışma konunuz olduğunu görebilirsiniz. Bebek sonrası ailelerin çiftlerin yaşantısına daha fazla dahil olması ailenin üç kişilikten çıkıp geniş bir aileye döndüğü de görülen bir durumdur. Olaylara bir uzman eşliğinde bakmanın hem kendiniz hem de ilişkinizle ilgili farkındalık kazanmanızı sağlayacaktır. Aile danışmanlığı ailenin yaşam kalitesini yükseltir.

Çiftler yaşanan olayları kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlarken Aile Danışmanı her çifte:

-Partnerini saygıyla dinlemeye,

-Kendisini karşısındaki kişi yerine koymaya (empati),

-Çözüm odaklı olmaya,

-Aile bireylerine karşı düşünce duygularını ne şekilde ifade etmeye,

-Partnerine karşı incitici ve zarar verici tavırlarda bulunmamaya,

-Partnerini olduğu gibi kabul ederek sürece başlamaya davet eder.

İSMER Aile Danışma Merkezi olarak sevgiliniz/ eşinizle yaşadığınız problemlerde ya da çocuğunuzla ilgili yardım almak istediğiniz konularda ekibimizdeki Aile/Çift Danışmanı uzmanlarımızla birlikte yanınızdayız.