TEK EBEVEYNLİ ÖZEL AİLELER

Bugün çok sayıda çocuk kendini dünyayı getirenlerden fark yetişkinler tarafından büyütülmektedir. Özellikle ebeveynlerin boşandığı, eşlerden birinin öldüğü sonrasında ebeveynlerin hiç evlenmediği ya da türlü nedenlerle ebeveynlerin artık çocuklarla ilgilenmediği ailelerdir bunlar. Çoğunlukla kadınlar olmak üzere hem cins ebeveynler tarafından büyütülen çocukların sayısı giderek artmaktadır. Bu çocuklar için yeni aileler kurulduğunda bunlara üvey ya da evlatlık denilmektedir. Bu yeniden yapılanmış ailelere karışık aileler diyebiliriz. Yeniden yapılanmayan ailelere de tek ebeveynli aile diyebiliriz. Karışık ya da tek ebeveynli aile kurma sürecinde zorluklar yaşanmaktadır. Aileler yaşanan zorluklara rağmen farklı olmaktan ziyade benzerdirler. Yeni aile sisteminizle diğer aile yaşantınızdan çok daha iyi bir aile kurabilirsiniz. Yetişkinler doğru ve yaratıcı davrandığında her türlü aile mutlu aile olur.

Tek ebeveynli ailelerin özel zorlukları vardır. Bu aileler genellikle iki gruba ayrılır.
1.Ebeveynlerden biri ayrılmış ya da ölmüştür ve diğeri yeniden evlenmemiştir.

2. Evlat edinmiştir.

Tek ebeveynli aileler genellikle bir anne ve çocuktan oluşur. Buradaki zorluk tek ebeveynli bir ailenin çocuk ve yetişkin için nasıl geliştirici bir ortam sunacağıdır. Burada geçmişin gölgelerinin etkisini görülür. Sağlıklı aileler oluşturmak için kırgınlıklarının, acıların bir kenara atılması gerekir. Ayrıca neden tek ebeveynli bir aile haline gelindiğini incelemek gerekir. Tek ebeveynli aileler de büyük bir sorun erkekler ve kadınlarla ilgili bütün bir resmin sunulmasında yatar. Ebeveyn için giden kişi hakkında olumsuz mesajlar vermek çok kolaydır. Özellikle de ayrılık; boşanma terk etme şeklinde ya da büyük bir acı doğuran başka bir şekilde olduysa. Geride kalan kadın; çocuğa erkeklerin kötülüğü hakkında olumsuz mesajlar vermemek için özellikle çaba harcamalıdır. Bu mesajları alan bir erkek çocuk, erkeklerin iyi olduğuna inanmakta zorlanacaktır. Erkekliğin iyi birşey olmadığını düşünürse kendisinin iyi olduğuna nasıl inanacaktır? Kız çocuklarda erkeklerle ilgili bozuk bir resimden dolayı engellenebilirler. Böyle bir durum ilerleyen yaşlarında erkeklerle kuracağı ilişkileri de olumsuz yönde etkileyecektir. Bu arada annenin, yaşı büyük olan çocuğu baba konumuna koyması da olasıdır. Bu durumda anne oğul ilişkisi küçüklerin gözünde bozulacak çocuk kardeşleri ile de düzgün ilişkiler kuramayacaktır.

Babaların tek ebeveynli olduğu ailelerin sayısı giderek artmaktadır. Ev işleri ile başa çıkmakta zorlanan babalar eve bir yardımcı getirebilir. Peki bu yardımcı çocuğun yakınlık ihtiyacını karşılayabilecek midir? Bu çoğunlukla eve gelen kişinin kişiliğine, babaya ve çocuğa karşı tutumuna bağlıdır. Durum hiç de kolay değildir; herkes için büyük bir sabır ve anlayış gerektirir. Sonuçta tek ebeveynli bir ailede çocuklar sürekli bir erkek kadın ilişkisi izlemediklerinden bu konuda tam bir modele sahip olmadan büyürler. Bu aynı şekilde hemcins ebeveynler için de geçerlidir. Bu sorunlar aşılamaz değildir. Bir kadının erkeklere karşı sağlıklı anlayışlı bir tutum geliştirmesi çocuklarına erkekler hakkında olumsuz mesajlar vermeyecek kadar olgun davranması mümkündür; tersi durumda tek ebeveynli erkekler için de geçerlidir. Tanıdığı ve takdir ettiği yetişkin erkeklerle çocukların arasında yapıcı ilişkiler kurulmasını sağlayabilir. Bu kendi ebeveynleri, arkadaşlarının kocaları, kendi erkek arkadaşları olabilir. Ebeveyn onu bir yardımcı lider olarak gördüğünü hissettirerek çocuktan yardım isterse bu durumla kolayca başa çıkılabilir. Annenize bütün işlerde yardım etmeniz her şey için bir yardımcı rolüne gireceğiniz anlamına gelmez. Tek ebeveynli ailelerdeki erkek çocukların muhtemelen karşılaşacakları en büyük tuzak; annenin çocuklarına fazlasıyla düşkünleşmesi veya kadınların topluma hakim oldukları mesajları vermesi ile erkeklerin hiç olduğu duygusunu uyandırmasıdır. Annesini istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek onu kendi hayatını bağımsız olarak sürdüremeyeceği bir pozisyona sokacaktır. Birçok erkek çocuk annesinden ayrılmak istemeyerek ve karşı cinse duyduğu ilgiyi bastırarak bu şekilde hareket etmektedir ya da isyan etmekte ve kadınların kötü düşman varlıklar olduğunu hissederek evi terk etmektedirler. O zaman ya kadınlara kötü davranmakta ya da onlara tapmakta ve sonuçta hayatlarının geri kalanını berbat etmektedirler. Canlı modeller söz konusu olduğunda tek ebeveynli bir ailenin yetersiz olduğu konular vardır. Bunu bilen yetişkinler işleri olabildiğince tam yapmaya çalışırlar. Tek ebeveynli ailede büyüyen bir çocuk erkek kadın ilişkileri hakkında yanlış fikirlere sahip olabilir. Kadın olmak konusundaki duyguları bir hizmetkar olmaktan, her şeyini verip hiçbir şey almamak, her ihtiyacını kendisi karşılayarak tamamen bağımsız olması gerektiğini düşüncesine kadar değişebilir.

Boşanmış kişilerin boşanma olayını anlamaları, saygı duymaları ve yaşadıkları deneyimi kendilerine öğrettiği şeyleri iyi anlamaları bu yüzden önemlidir. Kaderlerine küsmekten ağlayıp sızlamaya devam etmekten veya çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktansa bu daha iyidir. Önemli olan şey şudur; ailede olup bitenlerin temel belirleyicisi ailenin biçimi değildir. Biçim sadece üstesinden gelinecek sorunların türünü belirler ama aile mekanizmasının ne kadar iyi işleyeceğini belirleyen etken; aile üyeleri arasında olup bitenlerdir. Yetişkinlerin birlikte ve ayrı olarak ne kadar iyi geliştikleri önemlidir, çocukların ne kadar yaratıcı sağlıklı insanlar haline geldikleri önemlidir. Özdeğer, iletişim, kurallar ve sistem bir ailenin işleyişini belirleyen etkenlerdir. Bu açıdan bütün aileler benzerdir.
Tek ebeveynli bir aile sisteminiz varsa ve yukarıda anlatılan konularla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız İSMER Aile Danışma Merkezi olarak yanınızdayız.