SOSYAL KAYGI

İnsanlar bana gülebilir.

Kendimi utandıracak durumlara sokabilirim.

Sosyal fobi, bireyin başkalarında olumsuz izlenim bırakacağını ve onlar tarafından olumsuz bir biçimde değerlendirileceğini düşündüğü durumlardan yaşadığı rahatsızlık ve gerilim durumu olarak tanımlanır. Bireyin toplum içinde uygun olmayan biçimde davranarak rezil olacağından kaygılanma durumudur. Başkalarınca olumsuz değerlendirilme beklentisi bireyde sosyal kaygıya sebep olur ve birey sosyal yaşamda giderek zayıflar. Oysaki iletişim sosyal bir varlık olan insan için çok önemli bir ihtiyaçtır. Fakat sosyal kaygı kişilerarası ilişkilere ket vuran ve kişinin yaşamını negatif etki yapan istenmeyen bir durumdur.

Sosyal kaygısı olan bireylerin, sosyal becerileri yeterince gelişememiştir. Çünkü kişinin kaygısı günlük yaşantısında oldukça kısıtlamalar yaratmıştır. Bununla birlikte sosyal kaygısı olan bireyler karşı tarafta iyi bir izlenim oluşturabilmek için onların standartlarına uygun insan olarak kendilerini ortaya koymaya çalışabilmektedir.

Sosyal kaygının bir başka yönü ise kişinin bir işi yapabileceğine yönelik kendine güven duymasıyla ilgilidir. Birey bir topluluk yada kişi üzerinde iyi bir izlenim bırakma konusunda kendisini hazırlamışsa fakat bunu yapmaya dair düşüncelerinde şüpheleri var ise sosyal kaygı ortaya çıkmaktadır.

NEDENLERİ?

Kalıtsal faktörlerin etkisi yüksek olmakla birlikte sosyal fobinin oluşmasında tek başına yeterli değildir. Olumsuz yaşantılar, yanlış öğrenmeler, bazı olumsuz temel inançlar, benlik yeterliğinin düşüklüğü, sosyal beceri eksikliği sosyal fobinin oluşmasında önemli etmenlerdir.

Kalıtsal olarak;

 • Aile üyelerinde sosyal fobili kişiler varsa diğerlerinde de görülme riski artar.
 • Beynin korku yanıtını kontrol eden amigdalanın aşırı aktif olması fobi oluşumunu etkiler.

Geçmişte yaşanmış olumsuz yaşantı;

 • Başkalarının yanında kötü bir duruma düşmüştür ve bu durumu o zaman değiştirecek kaynaklar bulunamamıştır.

Yanlış öğrenmeler;

 • ‘Çok iyi olmadığın bir konuda konuşmaktansa susmak daha iyidir!’ gibi kalıplaşmış sözler önemli doğrular olarak algılanmıştır.

Sosyal kaygı çoğunlukla ergenlik döneminde başar, ancak çocuklukta da görülebilir. Sosyal kaygıya yönelik bir destek alınmadığında ise yetişkinlikte de devam eder. Sosyal kaygı kişinin sosyal yaşamanın, günlük yaşamını, mesleki yaşamını olumsuz olarak etkileyen bir sorundur.

Sosyal Fobi Utangaçlık ile Karıştırılabilir

Sosyal fobi ve utangaçlık, girişken olmama, sıkılganlık terimlerinin benzerlik gösterir. Bu durum kavram karmaşasına neden olur. Bu kavramlar arası net bir sınır koymanın ihtimali olmasa da aralarında nitel ve nicel farklılıkların olduğunu belirtmekte yarar vardır.

UYARI!!

Sosyal fobide ilk ortaya çıkış aşaması önemlidir. Sosyal fobinin erken başlaması ve tedavide gecikme bireyde işlevsellik kaybına sebebiyet verir. Erken başlangıç sosyal fobide semptom şiddet düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden ötürü sosyal fobisi olan bireylerin erken yaşlarda tanısının konması ortaya çıkaracağı okul bırakma, madde kullanımı, tedavide gecikme gibi durumların önüne geçilmesinde önemli rol oynar.

 

Sosyal Fobi Yaşayan Bireylerde Olası Belirtiler

Fiziksel belirtiler;

 • Titreme
 • Ellerde terleme, ellerin buz kesmesi
 • Nefes almada güçlük çekme
 • Bedende kızarıklıklar, kasılmalar
 • Baş dönmesi
 • Karın ağrısı
 • Bazı durumlarda kalp atım hızının artması

Aklından geçen düşünceler;

 • Güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum
 • Sevilmeye layık değilim, hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım
 • Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim, rahat davranmalıyım, kusursuz görünmeliyim

Bu durumlar sonrası kaçınma davranışları;

 • Sosyal ortamlarda kendini ifade etme ve konuşmada sıkıntı,
 • Korkulan ortama girmeme
 • Korkulan ortamda ketlenme, suskunluk veya geri çekilme
 • Göz temasından kaçınma
 • İlgisiz şeyler düşünme şeklinde olabilir

 

Hangi durumlarda olur?

 • Yeni kişilerle tanıştıkları veya tanıştırıldıklarında
 • Toplulukta performans gerçekleştirme durumlarında (sunum vs.)
 • Bir şey yaparken izlenildiklerinde (lokantada yemek yeme vs.)
 • İletişimin gerektiği ortamlarda bulunduğunda (telefonda konuşmak vs.)

Bununla birlikte belirtilerde bahsettiğimiz eleştirilmelerine neden olabilecek terleme, kızarma, titreme, dil sürçmesi gibi fiziksel belirtiler göstermekten de kaygılanırlar. İnsanların kendilerini tuhaf, aptal, kaçık, sıkıcı, kirli, korkutucu, zayıf ya da beğenilmez olarak nitelendirilmesinden endişelenirler. Bu tür ortamlarda tüm dikkatlerini kendi üzerlerine odaklarlar, nasıl davrandıklarını gözleme başlarlar, başkaları gözünde nasıl göründüklerini düşünürler ve kendilerini olumsuz değerlendirirken başkalarının da bu şekilde değerlendirdiklerini düşünürler.

ÖNERİLER

Sosyal fobinin yarattığı kaygı ile başa çıkabilmek için;

 • Kaygı durumundan kaçınmak için başvurulan alkol, sigara, kafein ve madde kullanımından uzak durulmalıdır. Çünkü özellikle alkol, madde kullanımı uzun vadede daha büyük sorunlara neden olabilmektedir.
 • Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve sağlıklı beslenilmelidir.
 • Kaygı durumları en çok kaygı verenden en az kaygı verene doğru sıralamaya konur. Sonrasında daha az kaygı yaratandan başlayarak yavaşça pratikler yapmak faydalı olabilir.

Örneğin asansörde karşılaştığınız insana ‘günaydın’ demek, proje için bir arkadaşı aramak, mağaza görevlisinden bir ürün için yardım istemek gibi küçük adımlarla başlanılabilir.

Gerçekçi hedefler belirlemek çok önemlidir.

 • Yanında rahat hissedilen kişilerle sosyal ortamlara katılınabilir.
 • Önceden bulunulacak ortamlar için hazırlık yapmak kaygıyı azaltabilir. Yeni tanışacağı kişilerin olduğu ortam için sohbet konusu düşünmek, sunuma hazırlanmak vs.

 

Sosyal fobinin yanında ek olarak depresyon, madde kullanımı sorunları ve diğer anksiyete bozuklukları ortaya çıkabilir. Diğer birçok psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi de bekledikçe daha zor bir hal alır. Bireyin iş, okul ve sosyal hayatını olumsuz etkiler bu ortamlarda sorunlar yaşamasına sebebiyet verir. İsmer Aile Danışma Merkezi olarak sosyal fobi kendinizle ve çevrenizle ilişkinizi bozmadan önce kaygınız için bir uzman desteği almanızı önerir ve sosyal fobinin tedavi edilmesinin yaşam kalitenizi arttıracağını hatırlatmak isteriz.