SAĞLIKLI EVLİLİĞİN FORMÜLÜ: EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Hayatınızda vereceğiniz en önemli kararlardan birisi eş seçimi ve evliliktir. Evliliğe hazırlanan çiftlerin psikolojik danışmanlık veya evlilik öncesi terapi almasının oranı ülkemizde giderek artmaktadır. Artan boşanma oranları eş seçiminin ve evliliğin önemini ortaya koymaktadır. Evlilik; eğitimleri, kültür ve değerleri, geçmiş yaşam deneyimleri farklı olan iki kişinin hayatlarını birleştirmeye karar vermesidir. Bu farklılıklara uyum sağlayabilmek bazen zorlayıcı olabilir.

Evliliğe hazırlık ve geçiş sürecinin kolaylaşması, problemlerin kriz haline gelmeden çözümlenmesi ve çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalarının sağlanması bağlamında evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri oldukça büyük bir öneme sahiptir. 3 önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar: eğitsel, geliştirici ve önleyici hizmetlerdir.

Bu kapsamda evlilik öncesi danışmanlığın amacı:

-Evlilik yaşantısıyla birlikte değişimlere uyum sağlamak

-İlişkide yakınlığı ve bağlılığı artırmak

-Güven ortamını güçlendirmek

-Çiftlerin iletişim becerilerini artırmak

-İlişkideki tatmini üst düzeyde ve sürekli kılabilmek

-Problem çözme ve karar verme yetilerini güçlendirmek

İyi bir evlilik öncesi danışmanlığı;partnerinizle aranızda güçlü ve sağlıklı bir ilişki oluşmasını ve tatmin edici bir evliliğin temellerinin atılmasını sağlar. Riskleri önceden belirleyerek minimuma indirmek ve sağlıklı bir ilişki inşa etmek emek isteyen bir süreçtir. Sadece bu süreç değil evliliğin her aşaması emek verilmesini gerektiren bir kurumdur. Hiç çaba harcamadan dengeli ve sağlıklı bir evlilik sahibi olamazsınız. Hem kendinizi hem de partnerinizi tanıyarak evlilikten beklentilerinizin neler olduğu açıklığa kavuşacaktır.

Evlilik öncesi danışmanlıkta ele alınan başlıklar;iletişim, uyum, karar alma, evlilik rolleri, görev ve sorumluluklar, bütçe ve maddi konular, birlikte geçirilen zaman, bireysel ve çifte ait alanlardır.

Evlilik öncesi danışmanlıkta cevabı aranan sorular:

-Siz nasıl birisiniz?

-Sevgiliniz nasıl biri?

-Uyum ve uyumsuzluklar hangi noktalarda olabilir?

-Zıt alanlarımızı nasıl tolere edebiliriz?

-Sıkıntılar evliliğe ait sorunların göstergesi olabilir mi?

-Zaman içinde değişirsek bu değişime nasıl uyum sağlarız?

-Mesleki ve kişisel hayalleri neler?

-Geleceğe dair planlar ve evlilikten beklentileri nedir?

Evlilik öncesi danışmanlık evlenmeden önce ilişkinize objektif bir gözle bakmayı ve zayıf noktaları güçlendirme fırsatı sunar. Daha öncepartnere söylenemeyen gizli kalmış korku, kaygı ve dile getirilmemiş beklentiler açıkça konuşulur. Birey ve ilişki ayrı ayrı değerlendirilir.Bu süreçte uzman ve çiftin iş birliği gereklidir. Gönüllü katılım ve farkındalık kazanarak alınan kararları uygulamak bu süreci kolaylaştırarak amacına ulaştırır.

İlişkinizdeki her dönemin kendi içinde bir güzelliği olduğunu unutmayın ve her dönemde aynı hisleri yaşamak istemek problemleri artıracaktır. Geçiş dönemleri beraberinde değişimleri getirir. Flört, söz, nişan ve evliliğe giden süreç evrilerek yeni güzel duygular ve sorumluluklar getirecektir.

İSMER Aile Danışma Merkezi olarak sorunları çözülemez boyuta ulaşmadan profesyonel destek almanızın iki tarafın da yıpranmaması için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda uzman kadromuzla birlikte yanınızdayız.