ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI “GENÇLİK”

Bugün Atatürk’ün GENÇliğe armağanı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Sevgili ebeveynler yarınları emanet edeceğimiz gençlere daha iyi yaklaşabilmeniz, onlarda neyin problem olup olmadığını görebilmeniz için haydi gelin 19 Mayıs Gençlik Bayramında sizlerle ‘Gençlik’ kavramına göz atalım.

Heyecanlı, duygu dolu, dinamik..

Uçarılık, haylazlık ve gözü karalık..

Bazen labirent gibi karmaşık, bazen renkli bir sarmaşık

Gençlik tanım itibariyle literatürde 14-25 arası bireylerin dahil olduğu, içinde bulunduğu toplumdan etkilenilen, çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolculuğun parçasıdır. Genç birey bu dönemde fizyolojik, psikolojik olarak hızlı bir değişim ve oldukça yoğun duygu seli içinde yaşamda ilerlemeye çalışmaktadır. Kan kaynamakta, güç bedene sığmamakta, cinsel istek tekrardan uyanmaktadır. Bir sürü pişmanlık ve bencilliğin yaşanabilme ihtimali artmaktadır. Ne çocuk ne de yetişkindir.  Yetişkin kimliğini, karakterini oturtmaya çalışırken, toplum içinde de aktifleşmeye çalışmaktadır.

Görüldüğü gibi oldukça karmaşıktır. Yoğun bir olumsuz duygudurumu içinde hem ruhsal ve bedensel değişimi anlamlandırmaya hem de çevreyi, toplumu ve ilişkileri anlamlandırmaya çalışmaktadır. Fiziksel gelişim, diğer insanlarla ilişkiler ve toplumda yer bulma konusunda endişelere sahiptir.

Gencin hem iç hem de dış dünyasında yaşadığı bu gerilimli süreci atlatabilmesi için her zamankinden daha çok anne ve baba sevgisine ve desteğine ihtiyaç duymaktadır. Kendisindeki değişimler ve toplum, ilişkilerde anlam bularak kimliğine ve benliğine ulaşma yolunda olan gencin iyiye ve doğruya yönlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu dönemde gençler, genellikle duygusal bağımsızlaşma, arkadaş gruplarına girme, kimlik edinme, karşı cinse ilgi duyma ve kendine dair bir dünya görüşü edinmeye başlamaktadır. Yönlendirilmediğinde duygularına ve arzularına yenik düşebilmekte, kötü arkadaşların kurbanı olabilmekte, kötü eylemlere kalkışabilmekte, kendileriyle olan çatışmaları büyüyebilmektedir.

Gençliği 3 açıdan ele alabiliriz;

Psikoseksüel

Bilişsel

Psikososyal

 

Psikoseksüel bakış açısıyla;

 • Dürtüler yoğunlaşır.
 • Cinsellik ve sağlıklı agresyon erişkin olgunluğuna dönüşmede yaşamsal bir etki oluşturur.

Bilişsel bakış açısıyla;

 • Soyut düşünme kapasitesi bakımından çok büyük bir genişleme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, yargılama ve sentez yeteneği gelişir.
 • Soyut teorileri ve kavramları anlamaya başlıyor ve gelecekle ilgili ideal projeler oluşturabilme becerisine ulaşıyor.

 

Psikososyal bakış açısına göre;

 • Gencin genetik olarak getirdikleri, toplumsal girdileri ve yaşam deneyimleri yeniden düzenlenir.
 • Bu yapıların tümü üzerinde tek, kişisel bir yapı oluşturmak üzere, yani ego kimliğini oluşturmak üzere yeniden çalışır.

Genç yaşadığı değişimlere uyum sağlarken aynı zamanda gerçekleştirmesi gereken bazı gelişim evreleri üzerinde çalışır. Böylece bunların başarıyla tamamlanmasıyla kendine ait özel bir kimlik kazanarak yetişkinlik dönemine geçebilir.

 

Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”

O halde sevgili ebeveynler iyiye ve doğruya yönelmesi için, doğruyu görüp anlayan gençlerden olması için genç bireyimize daha bilinçli ve anlayışlı yaklaşmak adına İsmer Aile Danışma Merkezi olarak belirttiğimiz önerilere dikkat ediniz:

 • Gençlik dönemi hakkında bilinçlenin.
 • Çocuğunuzun bağımsız olma ve kendine ait kimlik kazanım çabasına destekçi olun.
 • Anlaması için anlaşılması da gerekir. Genç bireyi her koşulda dinleyin.
 • Farklı görüş belirtmesine, size kendisini açmasına açık olun. Sonrasında eleştirmeden, neyi neden onaylamadığınızı açıklayarak ifade edin.
 • Arayış ve anlamlandırma içinde olan çocuğunuzun davranışlarını, düşüncelerini yorumlayın ancak kişiliğini eleştirmeyin.
 • Fark edilme, dikkatin üzerinde olma ihtiyacını aile içinde karşılamasına özen gösterin. Bol sevgi, takdir ve ilgi ihtiyacını uygun biçimde karşılayın.
 • Tutarlı ve demokratik bir yetişkine dönüşmesi için siz ebeveynler tutarlı ve demokratik olmaya özen gösterin.