MOTİVASYON NEDİR?

Motivasyon nedir? Neden bazı şeyleri yaparken kendimizi harekete geçemeyecek kadar güçsüz bazılarını ise yapmadan duramayacak kadar odaklanmış halde buluyoruz ? Birçok insan, yanlış olarak kendilerinin sadece tembel olduklarını veya iradeli olmadıklarını düşünmektedir. Ancak eksik oldukları nokta kendi zihinlerini, motivasyonlarını ve işleyiş biçimlerini doğru bir şekilde anlamamalarıdır.

Motivasyon, bir veya birden çok insanı belirli bir yöne ve amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Motivasyon harekete geçirici, hareketi devam ettirici, olumlu yöne yöneltici şekilde yapılır. Birini bir şey yapmaya zorlayabilirsiniz ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız.

  Duygu ve düşüncelerimiz işin içine girince duygular ağır geliyor. Yani aklımızın istediğini yüreğimiz kabul etmediğinde gerçekleşmesi neredeyse imkansız oluyor. İstemek için gereken arzu içten gelmelidir. O arzu sizin motivasyonunuzdur. Güdülenme düzeyinizdir. Güdülenme içsel ve dışsal olarak iki şekilde olmaktadır. Önerilen güdülenme içsel güdülenmedir. İçsel güdülenmede insan kendi isteklerini ön plana aldığından motivasyonu daha güçlü ve kalıcı olur.

Dış etkenler

Çevre
Aile
Arkadaşlar
Dışsal etkenlerin rolü önemli olmakla birlikte, motivasyonu arttıran dış etkenlerin içselleştirilmesi daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar. İçsel etkenler olmadan, sadece dışsal etkenler çoğu zaman gerekli motivasyonu sağlayamaz. Çünkü dışsal güdülenmede insan çevrenin etkisiyle bir şeyleri yapmaya karar verir ve bu da kalıcı olmaz.

İç etkenler

Bireysel hedefler ve niyetler
Biyolojik psikolojik ihtiyaçlar
Kendine güven
Risk alma
Kaygı ile başetme
Merak
İçsel güdülenmeyi çalışma isteksizliği, endişe, özgüven eksikliği, umutsuzluk, başarısız deneyimler etkiler. Bunların arasında en tehlikesi daha önce yaşanılan başarısız deneyimlerdir. İnsanlar olumsuz olayları akıllarında daha net bir şekilde tuttukları için yeni bir işe atıldıklarında hep akıllarına başarısız olarak sonlanmış işleri gelir. Aslında başarılı oldukları şeyler de vardır ama onlara odaklanmak yerine başarısızlara odaklanmayı tercih ederler. Bu tercih insanın elinde olup bunu hayatınızı her alanına entegre etmeniz başarılı olduğunuz alanları aklınıza getirip kendinizi içsel olarak güdülemeniz gerekmektedir. İnsan kendini tanımalı neyi iyi neyi kötü yaptığını bilmelidir. Başarılı olduğunuz alanlarla ilgili çalışmalar yaparak güçlü yanlarınızı daha da güçlendirirseniz hem içsel motivasyonunuz bundan olumlu etkilenir hem de hayat başarınızda bir yükselme olacağını fark etmiş olursunuz. Böylece diğer saydığımız etkenlerin etkisini de azaltmış oluruz.

Kendinizi motive etmek için

Herkesin beklentilerini düşünmeden kendinizden beklentilerinize odaklanın
 Beklentileriniz için başta küçük gerçekçi hedefler belirleyin
Mükemmelliyetçi olmayın sadece başarıya odaklanmayın
Erteleme davranışından uzak durun
İyi hissetmek; bu da ertelemeden yapılan küçük değişiklik ve küçük başarılarla mutlu olarak gelir.
Yapabildikleriniz için kendinizi ödüllendirin.
Kendinize engel olmayın, olumsuzluklara değil güçlü yanlarınıza odaklanın.
Kendinize güvenin, inanın ve kendinizi sevmeyi asla bırakmayın.
Çalışmayı bir zorunluluk olarak görmeyin, isteyerek zevkle çalışmak için kendinize nedenler bulun
Bahanelerden uzak durun, unutmayın herkesi kandırabilirsiniz ama kendinizi asla.
Başarısız olmaktan korkmayın, her başarısızlık sonucunda yeni bir bilgi öğreneceğinizi bilin

İsmer Aile Danışmanlığı Merkezi olarak ruhsal-fiziksel sağlığa dikkat ettiğiniz, motivasyonu kaybetmek istemediğiniz hayatınızda her zaman yanınızdayız.