İLİŞKİ İÇİNDE ETKİLİ İLETİŞİM

“İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar” atasözümüz kişiler arası iletişimin önemini vurgular. İletişim en temel tanımıyla; Bir bireyin başka bir bireye söze ve sözel olmayan yollarla verdiği mesajdır. Çok yönlü bir mesaj alışverişidir. Bu farklı yönler iletişimimizin çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Araştırmalar verilmek istenen mesajın % 65’inin sözel olmayan yollarla ( beden dili, jest ve mimikler vb.), % 35’inin ise sözel biçimde iletildiğini göstermektedir.

Peki her iletişim, etkili bir iletişim midir?

Hayır.

Etkili iletişim sadece konuşmak değildir. İletişim ne zaman, nerede, ne söylemenin daha uygun olduğuna karar vermektir.

Etkili iletişim için dikkat etmemiz gereken temel noktalar;

1-Karşımızdaki Kişilere Saygı Duymak:

Karşınızdakinin varlığını kabul etmeli ( seni olduğun gibi kabul ediyorum), onun da önemli ve değerli olduğunu hissettirmelisiniz.

2- Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek:

Abartıdan uzak, gerçekçi ve olduğunuz gibi davranmalısınız.

3- Empati Kurabilmek:

Olayları karşınızdakinin penceresinden görmeye çalışabilmelisiniz. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek, anlaşıldığının ona ifade edilmesi. Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimi güçlü kılar.

4-Mesajınızı en iyi nasıl ifade edeceğiniz konusunda fikir yürütmek:

Sözel ve sözsüz iletişim kaynaklarının karşımızdaki kişilere doğru bir şekilde ulaşması önemlidir. Dikkatinizi karşınızdaki kişiye yöneltmelisiniz. Duygu ve düşüncelerinizi dolaylamadan, düzgün bir şekilde ifade etmelisiniz.

5- Mesajı net iletmek:

Karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en kısa zamanda ve net olarak iletmek. İleteceğiniz mesajın en basit haliyle sunabilmelisiniz.

6-Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. Kurabilmek:

Akıcı bir dille karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmelisiniz.

7-Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek:

Dikkatinizi o ana yoğunlaştırabilmelisiniz ki iletilmeye çalışılan mesajın alınıp alınmadığını kontrol edebilin.

 

 

 

Aile içi İletişim

Aile içerisinde bir arada yaşamanın getirdiği tüm sözlü ve sözsüz diyaloglar da aile içi iletişimi oluşturur. Ailede eşlerin birbirleriyle ilişkileri, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkileri ve kardeşlerin birbirleri ile ilişkileri iletişim becerisini etkiler.

Aile içi iletişim stilleri bireyin iletişim diline çocuklukta yerleşmektedir. Dolayısıyla iletişim modelinde değişikliğe gitmek için ergenlik ve sonrası dönem oldukça geç kalınmış bir dönemdir. Çocukluktan itibaren ebeveynin çocuğuna vakit ayırması, açık iletişim kurması ve onunla karşılıklı etkileşimde olması gerekir.

 

AİLE BİREYLERİ AİLEDEN NE BEKLER?

Değerli hissetmek ister.

Güvende olduğunu bilmek ister.

Dayanışma içinde olduklarını bilmek ister.

Mutlu olmak, kendini gerçekleştirmek ister.

 

Aile içerisindeki etkili bir iletişim aile üyelerinin birbirlerinin duygu ve düşüncelerini açık şekilde anlamalarını sağlar. Bu açık iletişim sayesinde aile üyeleri arasında işbirliği, paylaşım duygusu ve yardımlaşma farkındalığı yükselir. Aile içerisinde etkili bir iletişim olması aile bireylerinin psikolojik sağlamlıklarını arttıracağından, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecektir. Sosyal ve duygusal becerisi gelişen aile bireyleri, kendisi ve aile üyelerine karşı pozitif bir algıda olduğundan daha yaratıcı ve aktif bir birey olacaktır.

Etkili bir aile içi iletişim aile bireylerinin tümünde değerli olma hissi uyandıracaktır.

Peki Sağlıklı Aile İçi İlişki Nasıl Kurulur?

 • Sen Dili Değil Ben Dili Kullanılmalıdır
 • Sağlıklı İletişimi Engelleyen Sözlü ve Sözsüz Mesajlardan Uzak Durulmalıdır
 • İletişimde Etkin Dinlemenin Önemi Göz Ardı Edilmemelidir
 • Çocuğun Duygu, Düşünce ve Davranışları Ebeveyn Tarafından Çocuğa Geri Yansıtılmalıdır

 

Anne-babaların, çocukları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri için öncelikle iletişim bilgi ve becerileri ile donanık olmalıdırlar. Her şeyden önce sağlıklı bir aile ve iletişim ortamı için eşlerinin kendilerine saygılı bir şekilde karı-koca ilişkisinin gereği olan rolleri çok iyi oynamaları gerekmektedir.

İyi bir karı koca olmadan iyi bir anne baba olunabilir mi ?

Sevdiği insanla mutlu bir ilişki yaşamak pek çok kişinin hayalini süsler ama ilişkiler her zaman rahatlık içinde, sorunsuz olmaz. İlişkiler diğer her şey gibi emek ister. Sağlıklı ilişkiyi birbirine sevgi, saygı ve güven ile bağlı olan, hayatı ortak paylaşan, eşit hak ve sorumlulukları olan, birbirlerine özel alanlar tanıyan kişiler yönetir.

Sağlıklı bir ilişki için;

 • Sürekli kendi haklılığını anlatmaya çalışmak yerine nelerin ilişkiyi bu noktaya getirdiğine odaklanmalısın.
 • İlişkilerde sorunlar olur. Karşıdakini değiştirme çaban yerine onun kendine has özelliklerine saygı duymalısın.
 • Güç Savaşından vazgeçmelisiniz.. Bir sorun karşısında mevcut durumu eşinizin kazanacağı veya kaybedeceği bir savaş olarak görmeyin. Önemli olan her iki tarafında bu durumdan güçlü olarak çıkmasıdır.
 • Bazı anlar vardır ki geçmiş ve gelecek önemini yitirir tartışma esnasında galip gelmek için öfke serbest bırakılır. Çözüm için ise öfkeni kontrol etmelisin.
 • Konuşulması gereken konuda ikiniz için de uygun yer, zaman yaratmalısınız.
 • Ele alınacak sorun çok fazla ertelenmemeli. Sadece o anki sorun üzerinde yoğunlaşmalısınız.
 • Birbirinize açılma konusunda açık, içten ve samimi olmalısınız. . Size yanlış gelen veya aklınızı kurcalayan konular hakkında konuşmak hem size hem de ilişkinize iyi gelecektir.
 • İletişiminizin yüz yüze olması birbirinizi anlamanızı kolaylaştırır. Karşınızdakine dokunabilmeli, göz kontağı kurabilmeli, yüz ifadesini okuyabilmelisiniz.
 • Dünyanızı eşinizle dolduramazsınız. Tüm ihtiyaçlarınızı onunla gidermek,
  Her şeyi onunla yapmak gibi bir beklenti, sizi bir yandan izole eder diğer yandan ise ihmal ve anlık yoksunlukları da yoğun yaşamanıza neden olur. Eşiniz sadece eşinizdir, her şeyiniz değil.

 

İlişkide etkili iletişim için zaman gerekir. Bazen zorlanmalarda profesyonel destek almak gerekebilir. Destek almak, ilişkinizi zenginleştirmek için İsmer Aile Danışma merkezi olarak bizlere ulaşabilirsiniz.