İLETİŞİM: KONUŞMAK VE DİNLEMEK

İletişimi insanlar arasında olup bitenleri örten ve etkileyen dev bir şemsiye gibi düşünün. Bir insan bu dünyaya geldiğinde başka insanlarla ne tür ilişkiler kuracağını ve hayatında neler olacağını belirleyen en önemli etken iletişimdir. Hayatınızı nasıl sürdüreceğiniz, ne kadar üretken olacağınız, insanlara nasıl yakınlaşacağınız, etrafınızda olup bitenleri nasıl algılayacağınız, kendi ruhunuzda nasıl bağlantı kuracağınız; hepsi büyük ölçüde iletişim becerilerinize bağlıdır. İletişimin birçok yönü vardır. İletişim, iki insanın birbirinin özdeğerini ölçmek için kullanabilecekleri bir araçtır. İletişim, insanların bilgi alışverişinde bulundukları her ortamda var olur; verdikleri ve aldıkları bilgileri bu bilgilerin kullanım tarzına ve insanların bu bilgilerden anlam çıkarma şekillerini belirler. Bütün iletişim becerileri öğrenilir, dünyaya yeni gelen bir bebek kendisinin ne olduğu hakkında bir fikri yoktur. Başka insanlarla bir paylaşımı olmamıştır ve dünyaya nasıl yaklaşacağını bilemez. Bebekler bütün bunları kendilerine bakan insanlarla paylaştıkları şeylerden öğrenirler. 5 yaşına gelindiğinde iletişim konusunda büyük ilerleme kaydedilir. O yaşa gelene kadar kendinizi nasıl gördüğünüz, başkalarından neler beklediğiniz ve dünyada neyin mümkün ya da imkansız olacağı konusunda fikirlere sahip olmuşsunuzdur. Güçlü bir şey bu sonuçları değiştirmedikçe hayatınızın bu ilk döneminde edindiğimiz veriler bütün yaşamınız boyunca temeliniz olacaktır.

Bütün iletişim becerilerin öğrenildiğini anladıktan sonra onları değiştirmeye geçelim. Öncelikle iletişimin ögeleri vardır. Herhangi bir noktada her insan iletişim sürecinde aynı öğeleri taşır.

Bedeninizi taşırsınız; hareket eder ve bir biçimi vardır.

Değerlerinizi taşırsınız; her bireyin hayatını sürdürme tarzında “iyi hayat” anlayışını yansıtan kavramlardır.

Geçmiş deneyimlerinize dayanarak o anki beklentilerinizitaşırsınız.

Duyu organlarınızı taşırsınız; görmenizi, duymanızı, tatmanızı, dokunmanızı ve dokunmanızı sağlayan gözler, kulaklar, burun, ağız ve ten.

Konuşma yeteneğinizi taşırsınız; kelime ve sesler.

Beyinlerinizi taşırsınız; geçmiş deneyimlerinizden öğrendikleriniz, okuduklarınız ve size öğretilenler, beyninize kaydedilmiş olan verileri kapsayan bilgi birikimleriniz.

İyi insan ilişkileri hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın diğer kişinin demek istediğini anlayabilmekte yatar. Beyniniz ağzınızdan çok daha hızlı çalıştığından kısa yolları tercih eder ve genellikle karşınızdakinin kast ettiğinden daha farklı anlamlar çıkarırsınız. Yanlış anlaşılmalar bu yüzden gerçekleşir. Oysa karşınızdakini dinlerken onu anlayabilmek, empati kurabilmek için o kişiye odaklanmanız, olabildiğince kendinizi soyutlamanız gerekir.

İSMER Aile Danışma Merkezi olarak doğru ve sağlıklı iletişim kurma, etkin konuşma ve dinleme, insan ilişkileri konusunda yardımcı olmak adına yanınızdayız.