Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Önemi

Kişilerin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik, imzadan ibaret olarak düşünülmemelidir. Evlilik; eğitimleri, kültürleri, değerleri, geçmiş yaşam deneyimleri, zevkleri farklı olan iki kişinin hayatlarını birleştirerek birlikte yaşamaya karar vermesidir. Evlilik ile birlikte kişilerin yaşam biçimleri, sorumlulukları farklılaşmaktadır. Farklılaşan yaşam durumlarına uyum sağlayabilmek bazen zorlayıcı olabilmektedir.

İsmer Aile Danışma Merkezi’ne göre, sağlıklı ve keyifli bir evlilik hayatı yürütebilmenin yolu da evlilik öncesi psikolojik danışmanlıktan geçiyor. Peki, evlilik öncesi danışmanlık nedir?

Evlilik öncesi danışmanlık, evlenme sürecinde olan çiftler (flört, sözlü, nişanlı vb.) ile yürütülen psikolojik danışmanlık sürecidir. Burada temel amaç bireylerin hem kendilerini hem de partnerlerini tanıyarak ilişkilerini anlamalarını ve olası sorun ve çözüm yollarını görmelerini sağlamaktır. Evlilik öncesi nasıl birçok hazırlık yapılıyorsa, sağlıklı ve doyum verici bir evlilik süreci için de psikolojik hazırlıkların yapılması büyük önem taşımaktadır.

Evlilik öncesi kişilerin birbirlerini daha iyi tanımaları, kişisel ve ortak hedeflerini belirlemeleri, açık ve etkili iletişim biçimlerini öğrenmeleri, problem çözme becerileri kazanmaları için evlilik öncesi psikolojik danışmanlık büyük önem taşımaktadır.

Evlilik Öncesi Danışmanlıkta Hangi Konular Ele Alınır?

Evlilik için hazır mısınız?
Çiftin birbirini tanıması
Çiftin uyumu ve ilişkiyi dengeleme biçimleri
Partnerlerin birbirinden ve evlilikten beklentileri
Evlilikte roller
Evlilikte görev ve sorumlulukların paylaşımı
Birlikte zaman geçirme
Çiftin olası korku ve kaygıları
Çiftin iletişim kurma biçimi ve sağlıklı iletişim kurma yolları
Etkin problem çözme yolları
Evlilikte sınırlar
Ben ve biz olabilmek
Evlilikte köken ailelerin yeri
Çiftin gelecek amaçları
Çiftin cinsel yaşantı beklentilerindeki uyum ve ilgi
Çiftin varsa önceki ilişki ve evliliklerinin ilişkileri üzerindeki etkisi
Çocuk sahip olmaya dair beklentiler
Evlilik Öncesi Danışmanlık Neden Önemlidir?

Evlilik öncesi danışmanlık, eğitici, önleyici ve geliştiricidir.
Evliliğe geçiş sürecini kolaylaştırır.
Evliliğin kalitesini artırır.
İletişim becerilerini artırır.
Boşanma oranlarını düşürmekte ve aile içi uyumsuzluğu en aza indirmektedir.
Bireyler kişilik özelliklerinin ve isteklerinin farkına varır.
Eşlerin evlilik öncesi planlama yapması sağlanır. Psikolojik olarak yeni bir sürece hazırlıklı ve neler ile karşılaşacağını bilen çiftler, daha doyum verici bir evlilik hayatına sahip olmaktadır.
Bireyler karşılaştıkları sorunlar karşısında kullanabilecekleri sağlıklı çözüm becerilerini öğrenir. Sorunlarını kriz haline getirmeden çözebilirler.
Evliliğe dair beklentiler paylaşılır.
Eşler ilişkiden ne kadar tatmin alırsa evlilik yaşamı da o kadar kuvvetlenmektedir. Bu tatmin için birbirine zaman ayırmanın ve ortak hobilerin önemini danışma sürecinde öğrenirler.
Eşler arasındaki bağlılık ve yakınlık artırılır.
Günlük yaşamda göz ardı edilen, konuşulmayan konular ele alınır ve değerlendirilir.  Böylece gelecekte sorun olabilecek konulara dair önlem alınır.
Evlilik hayatında önemli konularda karar alabilme becerisi kazandırılır.