EVLİLİK DANSI

Evliliği bir dansa benzetirsek hiç yanlış olmaz. Evlilik çok kez bir dans teklifi ile başlar. Partnerlerden biri ötekini nazik bir biçimde dansa davet eder ve artık dans başlamıştır. Müzik var oldukça dans devam edecektir. İki taraf da bu dansa uyum sağlamak ve sürdürmek konusunda sorun yaşayabilir, eşlere yeterince bilindik gelmeyen bu yeni dansın başlangıcında doğal bir uyum sorunu yaşanabilir. Eşler birbirlerinin ayaklarına basabilir ve birbirini istemeyerek incitebilirler. Hatta biri diğerine ya da her ikisi de birbirlerini tamamen kontrol altına almak gibi gereksiz bir çaba içine de girebilirler. Danstaki bu uyumsuzluk farkındalık aracılığıyla amaçlı ve ortak bir çaba ile zaman içinde kendiliğinden uyuma dönüşebileceği gibi bazen dönüşemeyebilir. Bu noktaya gelindiğinde çiftler birbirlerini incitmekte ısrarlı davranmaktan vazgeçip birlikte daha uyumlu dans edebilmek amacıyla bir dans hocasına gitmelidirler. Dans hocası her zaman çok mükemmel bir dansçı olmayabilir onu hoca yapan bu dansla ilgili bireysel becerilerinden çok genel bilgisi ve deneyimleridir.

Dans hocası önce onların nasıl dans ettiğini izler, nerede doğru yaptıklarını ve yanlış yaptıklarını analiz eder. Dans sırasındaki uyumsuz ve ritmik olmayan hareketlerini saptar ve eşlere daha uyumlu bir dans için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışır. Eşlerin özenli ve özverili çabaları ile çoğu kez dans daha uyumlu hale getirilir, bazen de eşler ayrı ayrı iyi dans edebilmelerine karşı bir araya geldiklerinde bu dansı beceremediklerini görürler. İşte bu noktada müzik bitmiştir ve dansı aynen başlandığı gibi yani olabildiğince zarif bir biçimde bitirmeyi de becerebilmek gerekir. Bu dansın daha iyi hale gelebilmesi müziğin hayatları boyunca devam edebilmesi için her iki tarafın da hayatları boyunca uyum sağlayabilmek adına göstermesi gereken davranışlar ve fedakarlık vardır. Uyum sağlamak başlangıçta zordur. Çünkü o yaşa kadar kendi bilgi, deneyim ve tecrübelerinizden aynı zamanda doğup büyüdüğünüz aileden öğrendiklerinizle o dansa başlarsınız. Değişime açık olursanız onu anlamaya başlarsınız ve dans uyumlu bir şekilde devam eder. Eğer dansta kendi hareketlerinizin en doğru olduğu noktasında ısrarcı olur ve yanlışları düzeltmeye niyetiniz olmazsa nazikçe o dansı bırakmak her iki taraf için de daha iyi olacaktır.

Dansınızın iyi gidip gitmediğini görmek için arada molalar vererek kendinizi bireysel ve çift olarak değerlendirin. Bireysel olarak yaptığım hatalar var mı? Daha iyi nasıl olabilirim? Çift olarak yaptığımız hatalar neler, bunları nasıl düzelterek uyumlu hale gelebiliriz? gibi sorularla dansınızı analiz ederek uyumunuzu daha iyi noktaya taşıyabilir ve mutlu olabilirsiniz. Özellikle bunu birlikteliğinizin belli zamanlarında yaparak her iki taraf için de stabil olmaktan çıkıp daha renkli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

İSMER Aile Danışma Merkezi olarak evlilik dansınızdaki uyum problemlerini çözebilmenize ve daha mutlu olmanıza önem veriyoruz.