ÇOCUK BAKIMINDA ORTAK TUTUMUN ÖNEMİ

Çocuklar fizyolojik ve psikolojik olarak gelişebilmek için başkasına ihtiyaç duyar. Çocukların fizyolojik ve psikolojik olarak sağlıklı şekilde gelişmesinde, yetişmesinde, şekillenmesinde anne babanın (bakımı üstlenenlerin) tutumu çok büyük bir önem arz etmektedir. Evet karakter gelişimi ömür boyu sürmektedir fakat çocukluk dönemindeki  yaşantıların önemi çok kritiktir. Ebeveyn tutumları davranışlarını, seçimlerini etkiler.

İlişkilerde ortak yön bulabilme ne kadar önemliyse çocuk bakımında da ortak noktada buluşabilmek, ortak tutum geliştirmek çok önemlidir. Fakat ilişkide ortak yön bulabilen çiftler ebeveynlikte ortak noktada buluşmakta zorlanabilmektedirler. Farklı kültürden, aileden, yaşantılardan, yetiştirilme biçimlerinden gelmiş iki farklı kişilikteki yetişkinin bu durumda ortak bir çocuk yetiştirme tarzında zorlanıyor olma ihtimalleri anlamlı olabilmektedir.  Fakat bunun çocuğa yansıtılması veya yansıtılma biçimi çocuğu nasıl etkileyeceğini belirlemektedir.

Anne babanın hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle her zaman ve her koşulda tutarlı olmalarını beklemek gerçekçi  değildir. Aile içinde tutarlı olunması gereken konu evde sounların ele alınış biçimi ve bireylerin birbirlerine olan saygılı tutumlarıdır. Mükemmeli hedeflemek beklentiyi bu yönde tutmak kaygıyı arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Savaşa döndürmeden birbirinizi anlayıp, tamamlamaya çalışmalısınız.

Çocuğa sevgi gösterilmesi, sınırlar, sorunlar-problemlerin ele alınış biçimleri temel konulardır. Bu temel konular doğrusu ve yanlışı olan çocuğun eğitilmesi gereken konulardır. Sizin oluşturduğunuz ailenin çocuk yetiştirme tarzında ortak kararla belirlediğiniz değerleriniz, doğrularınız vardır. Bu doğrularınızda ortak bir tutumda olamamanız ama en önemlisi bunu çocuğunuzun yanında eleştiriyor, birbirlerinizin kurallarını bilerek çiğniyor olmanız çocuğunuza doğruyu öğretme yolunda yanlış bir durum olacaktır.

 

Anne ve Baba tutumu nasıl olmalıdır?

Aile içi ilişkilerde çocukların davranışsal ve duygusal gelişimlerinde, anne-babanın tutarlı ve kararlı davranışları önemli rol oynar. . Çocuğa konulan kuralların ve sınırların devamı içinde aile içinde bir tutarlılık olması gerekmektedir.

Öncelikle çocuğunuzun 3. Ebeveyni sizin ilişkinizdir. Sizin birbirinize nasıl davrandığınız, birbirinizle nasıl uzlaştığınız, birbirinize olan tutumunuz onun için neye izin verip vermediğinizden daha önemlidir.

Olur ki anlaşamadığınız bir konu ile karşı karşıya kalırsınız o anda çocuğunuzun önünde bunu gündeme getirmeyip kendi aranızda konuşup, uzlaşmaya çalışın.

Yemek,uyku ve oyun saatleri, beslenme biçimi, sınır ve kurallar, aileniz değerleri gibi temel konular arasında önceden konuşup uzlaşmalısınız.

 

Her biriniz için önemli konuları,sorumlukları belirlemeli ve konuşmalısınız. Belirlediğiniz noktalarda çocuğunuza çelişen hareket ve sözlerde bulunmamalısınız.

Kurallarınız her zaman için geçerli olmalıdır. Bir kural annenin veya babanın varlığıyla eşleştirilmemelidir.

Birden fazla çocuğunuz varsa çocuklara karşı olan tutumlarınızın (dönemsel ihtiyaçlar harici) ayrımclık boyutunda olmamasına dikkat etmelisiniz.

Konuların açıklanmasında, sonra çıkan problemlerin konuşulmasında aile birlikte olmalıdır. Çocuk toplantılarda hem birey olduğunu anlayacak hem de sorun çözme becerisi kazanabileceği bir yaşantı gerçekleştirecektir.

Çocuğun, aile içi ilişkilerde bir hiyerarşi olduğunu bilmesi çok önemlidir. Çocuklara söz hakkı tanınarak fikirleri ve duyguları öğrenilmeli, ancak aile bireylerini ilgilendiren kararlar anne-babalar tarafından alınmalıdır. Çocuğunuzun gözündeki ebeveyn otoritesini bozmamalısınız. Birbirinize saygılı, çözümcü yaklaşmalısınız.

 

Sevgili ebeveynler sizler anne ve baba olarak çocuklarınıza besleyici, karşılıklı ve güvenilir ilişkiler, düzenli, tahmin edilebilir ve tutarlı rutinler oluşturmalı, etkileşimli dil deneyimleri, fiziksel ve duygusal olarak güvenli bir çevre, keşfetme ve yaparak yaşayarak öğrenme olanakları sunmanız gerektiğinin farkında olarak ortak tutum geliştirme çabası içinde olmalısınız. Mükemmeli değil birbirinizi anlayıp, ortak tutum için neler yapabileceğinize odaklanmalısınız.