BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Boşanma sadece eşler arasında yaşanan bir süreç değildir. Hatta çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenmektedirler.

Kendisi dışında gelişen bir olay onun tüm hayatı boyunca baş etmesini gerektirir.

Evlilik süreci çocuklarınız için rol model olduğunuz dönemdir. Onların ileride kuracağı aile, yaşadığı aile sürecinden etkilenmektedir. Evliliğe devam edip etmemek asıl konu değil, sonucunda aile birliğinin nasıl devam edeceği ve bu durumun çocuğa nasıl yansıyacağı önemlidir. Evliliği sürdürmüş olmak için harcanan çaba iletişim problemlerini çözmek için harcanmalıdır. Problemlerinizi görmezden gelmeyin onlarla yüzleşin, ileride karşınıza daha büyük sorun olarak çıkabilirler.

 Mutlu olmadığınız, problemleri çözemediğiniz bir evliliği sürdürerek çocuğunuza sağlıklı bir ortam sunmuş olmazsınız. Bu durum ilerde çocuğunuzun eş seçimi ve aile düzeninde mutsuz olmasına zemin hazırlayabilir.

Boşanma isteğine rağmen evliliği sürdürme çaresizlik ve mutsuzluktur. Evlilik nasıl doğal bir süreçse boşanma da o kadar doğal bir süreçtir. Burada önemli olan çiftlerin bu durumu nasıl yaşadığı ve yansıttığıdır. Çocuğunuzun nasıl etkilendiği sizin davranışlarınızdan geçmektedir. Siz normal bir süreç olarak görmeli ve çocuğunuzla da bu yönde konuşmalısınız.

Her boşanmanın çocuğu olumsuz olarak etkileyeceğini söylemek doğru olmaz. Bu durum:

-boşanma sebebi

-çiftlerin tutumu

-çocuğun yaşı

-çocuğun kişisel özellikleri

-boşanma sonrası yaşam koşulları

-boşanma sonrası anne baba tutumlarına bağlı olarak değişir.

Boşanma sonrası anne babanın birbirleriyle ilgili düşmanca tavırları ve söylemleri çocuğu boşanmadan daha fazla etkileyecektir.
Boşanma çocukla ne zaman konuşulmalıdır?

Üzücü olaylar hakkında konuşmak var olan üzüntüyü daha da arttırır gibi görünse de konuşulan ve paylaşılan duygularla başa çıkmak çok daha kolaydır.

Boşanma konusunda kesin karar verildikten sonra çocuğunuzla konuşun.
Anne ve babanın birlikte konuşması, ortak şekilde hareket etmesi daha sağlıklıdır. İmkan yoksa ayrı ayrı konuşulmalıdır.
Anne ve baba rollerinizin devam edeceğini sadece karı koca olarak hayatlarınıza ayrı devam edeceğinizi belirtin.
Bu kararın neden verildiğini çocuğun algısı ve gelişim seviyesine göre açıklayın.
Boşanmanın hiçbir şekilde çocuğunuzdan kaynaklanmadığını söyleyin.
Duygu ve düşüncelerini paylaşma konusunda teşvik edin. (Boşanacağımızı duymak nasıl hissettirdi? Düşüncelerini bizimle paylaşır mısın? Boşanacağımız için üzgün ve öfkeli olabilirsin.)
Çocuk anlamaz diye geçiştirmeyin, bu gerçekle onun da yüzleşmesi gerekiyor.
Boşanma sonucunda olacak yaşam düzeniyle ilgili çocuğunuzu bilgilendirin.
Diğer ebeveyni asla kötülemeyin.
Onun kararlarına saygı duyduğunuzu belirtin.
Çocuğunuzu arada bırakacak söz ve davranışlardan kaçının.
İSMER Aile Danışma Merkezi’ ne göre boşanma kararı öncesinde evlilik süreci ve yaşanan problemler çok iyi değerlendirilmiş olmalıdır. Çocuğunuza bu durumu nasıl açıklayacağınız, bu dönemi zararsız şekilde atlatma konusunda çaresiz hissettiğinizde bir uzmana danışarak psikolojik destek almak faydalı olabilir.