Anne Olmak

Anne olmak bir çok anlam içerir. Içerdiği bu anlamlarla beraber çok farklı bir statüdür. Tarih boyunca da dünya üzerinde tüm kültürlerde ve dinlerde annelere ayrı bir değer atfedilmiştir. Hatta bu değeri nesilden nesile aktarılan ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ gibi sözlerle topluma yaymışlardır.
Zaman içerisinde toplumlarda kültürler, kültürel değerler değişse de annenin değeri ve anlamı değişmemektedir. Kadının modernleşme sürecindeki gelişimiyle beraber günümüzde anneler zaman zaman modern roller ve geleneksel roller arasında rol karmaşası yaşamaktadır. Geleneksel rollerin sürdürülmesi anneleri çoğu zaman sıkıntıya sokabiliyor. Hayatın yükünü sırtlayıp herşeye yatişmeye çalışıyor. Eğitim seviyesi artsa da, kadınlar çalışmaya hayatında aktif rol oynasa da eve gelip yemek yapmak, ödevleri denetlemek, veli toplantılarına katılmak, temizlik yapmak, yatakları hazırlamak, bulaşıkları yıkamak, yatmadan önce diğer aile üyelerinin yapılması gereken işlerini kontrol etmek annelerin sorumluluğunda. Bu sorumlulukları yerine getirmek adına çoğu zaman keyif alacağı şeylerden kaçınır, nefes alabileceği aktiviteleri es geçer. Bir anneye nasıl olduğunu sorsanız alacağının cevap %99,9 çok meşgulüm olacaktır. Bu cevap birçok kişide herşeyin yolunda gittiği izlenimi yaratabilir. Ancak unutulmamalıdır ki meşguliyetler bizi mutlu yapmaz. Bir kadının annelik meşguliyeti enstrümansal bir akış içindedir. Bu nedenle ortaya düzgün bir beste çıkartmak istiyorsak tüm enstrümanların ahenk içinde olması gerekir. Vurmalı çalıgıların yoğun olduğu bir dinletide yaylı çalgılar kendi sesini duyuramaz. Annelerin de aynı bu şekilde tek bir rolle yoğun meşguliyeti diğer roller ile sağlıklı bir denge oluşturamamasına sebep olur. Yapılan araştırmalar annelik rolüne ağırlık veren , birey olma rolünü, eş olma rolünü geri plana bırakan annelerin diğer annelere göre daha fazla gerginlik hissetmekte, daha fazla çatışmalar yaşamakta, kendini yetersiz ve güçsüz hissetmekte, olumsuz duygu durumlarını daha fazla yaşadığını göstermektedir. Bu nedenle zamanı iyi yönetmek önemli bir gerekliliktir. Kendinize zaman ayırmayı es geçmemeniz faydalı olacaktır. Annenin birey olarak ‘iyi’ olması kendine yetebilmesi diğer aile üyeleri açısından da sağlıklıdır. Psikolojide hemen hemen her sorunun altında anneyle olan ilişkinin detayları yer almaktadır. Anne ile aramızdaki bağ karakterimizin yapı taşlarını oluşturur. Bu nedenle annelerin bireysel mutluluklarına ve kişisel gelişimlerine önem vermeleri indirekt olarak daha refah bir toplumu da beraberinde getirecektir. Sağlıklı nesiller için anneler büyük sorumluluk üstlenirler. Unutmamak gerekir ki sizin mutluluğunuz önemlidir ve bu sizi daha iyi bir ebeveyn yapar.
Anneler bizim ilk rehberlerimizdir, yolumuzu aydınlatanlardır onlar olmadan eksik kalırız, İyi ki varsınız Anneler Gününüz Kutlu Olsun…